TRUMPOJI VERSIJA: PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: UAB „BOARDSPORTS“, juridinio asmens kodas: 302342646, S. Žukausko g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected]

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai (išsamūs tikslai ir atitinkami duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti išsamioje asmens duomenų tvarkymo politikos dalyje žemiau):

  • sklandaus svetainės veikimo užtikrinimas;
  • statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, svetainių lankytojų srautų nustatymas ir analizavimas;
  • kliento registracija;
  • sutarties sudarymas ir vykdymas;
  • tiesioginė rinkodara;
  • būtina komunikacija ir paklausimų administravimas.

Jūsų teisės: Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi įmonės veikloje, priklausomai nuo aplinkybių, turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių; reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis; bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Įgyvendinti savo teises galite parašę mums el. pašto adresu [email protected].

Norėdami išsamiau susipažinti su informacijai apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, skaitykite išsamią Privatumo politikos versiją.

IŠSAMI PRIVATUMO POLITIKOS VERSIJA

Duomenų valdytojas

Mums rūpi kiekvieno lankytojo privatumas ir jo asmens duomenų apsauga. Todėl mes šia privatumo politika (toliau -Privatumo politika) informuojame Jus apie tai, kokius duomenis renkame savo internetinėje svetainėje www.boards.lt (toliau - Interneto svetainė), kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenų, renkamų per Interneto svetainę, valdytojas yra UAB „BoardSports“, juridinio asmens kodas: 302342646, S. Žukausko g. 17, Vilnius (toliau - Paslaugų teikėjas arba Duomenų valdytojas).

Šioje Privatumo politikoje vartojami terminai atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento apibrėžimus.

Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis? Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir saugojimo terminai

Jums apsilankius Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, renkame apie Jus kontaktinę informaciją, informaciją reikalingą nuotolinei sutarčiai sudaryti, Jūsų pretenzijoje patiektą informaciją ir telefonu pateiktus duomenis. Prašome Jūsų, kreipiantis į mus apsiriboti tik ta informacija, kuri yra būtina Jūsų užklausai įvykdyti.

Duomenų tvarkymo tikslai:

Kliento registracija -  Apsipirkti mūsų Interneto svetainėje bus galima tiek užsiregistravus ir susikūrus savo paskyrą, tiek be registracijos. Paskyros sukūrimui ir administravimui būtinus duomenis tvarkysime savo teisėto intereso teisiniu pagrindu – t.y. siekiant pažinti savo klientą ir kurti lojalių klientų ratą. Turite teisę prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui įvardindami savo viršesnį interesą ar teises. Apsiperkantiems be registracijos, prašysime nurodyti duomenis, kurie yra būtini užsakymui ir sutarčiai įvykdyti ir šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo teisiniu pagrindu. Paskyros duomenys bus saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinių asmens aktyvių veiksmų atliktų Internetinėje svetainėje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų). Duomenys apie pirkimus, bus saugomi ne trumpiau negu 5 metus.

Sutarties sudarymas ir vykdymas – Šiuo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi dėl būtinybės sudaryti ir vykdyti sutartį su Jumis ir bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje. Privalote teikti duomenis šiuo tikslu, nes kitaip negalėsime suteikti Jums galimybės apsipirkti Interneto svetainėje. 

Tiesioginė rinkodara - Tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas tvarko esamų klientų asmens duomenis teisėto intereso pagrindu – t.y. siekiant informuoti apie savo kitas panašias prekes ir paslaugas. Duomenys bus tvarkomi šiuo tikslu 3 metus nuo paskutinio Jūsų pirkinio Internetinėje svetainėje Potencialių klientų duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik sutikimo pagrindu. Duomenys bus saugomi iki kol atšauksite savo sutikimą. Informuojame, kad nepatirdami jokių neigiamų pasekmių turite teisę prieštarauti/ nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti, informuodami mus el. pašto adresu [email protected] ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

Būtina komunikacija ir paklausimų administravimas. Siekiame kuo skubiau informuoti apie įvairius pasikeitimus bei reaguoti į Jūsų skundus, prašymus, paklausimus ir pan., dėl šios priežasties tvarkysime Jūsų asmens duomenis kiek tai yra būna šiam tikslui pasiekti. Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu, t.y. siekiama teikti kokybišką klientų aptarnavimą ir administruoti skundus. Duomenys saugomi iki garantinio prekės laikotarpio pabaigos, o esant ginčui, iki jo nagrinėjimo galutinėje instancijoje pabaigos.

Sklandaus svetainės /aplikacijos veikimo užtikrinimas - Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Interneto svetainės saugumą. Duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu, t.y. užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir patogų apsipirkimą. Šiam tikslui naudojami būtinieji slapukai. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų Interneto svetainę. Daugiau apie slapukų valdymą rasite slapukų dalyje žemiau.

Statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, lankytojų srautų nustatymas, analizavimas ir pritaikyto turinio teikimas - Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Interneto svetainės saugumą. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Duomenys renkami nebūtinų slapukų ir panašių technologijų pagalba. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų Interneto svetainę. Daugiau apie slapukų valdymą rasite slapukų dalyje žemiau.

Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo ir informavimo apie laisvas vietas tikslu, siekiant ateityje pasiūlyti darbo pasiūlymą – Šiuo tikslu duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip iki konkrečios atrankos pabaigos ir dar 3 mėnesius po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis, išskyrus jei kandidatas dėl duomenų tvarkymo davė atskirą sutikimą. Asmens duomenys, kurie tvarkomi kandidato sutikimo pagrindu bus saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo gavimo dienos.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

Jūs galite pateikti informaciją patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);

informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba);

tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., kredito ir kitų finansų įstaigų, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas Jums arba mums).

 

Vaikų asmens duomenų tvarkymas

Interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš savo duomenų bazių.

Duomenų gavėjai

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai būtina siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus, pvz., su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai, specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan. Norėdami gauti išsamų gavėjų sąrašą, kreipkitės į mus tiesiogiai.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

jei tai yra privaloma pagal teisės aktus (pvz., VMI, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kitoms priežiūros institucijoms);

siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, kaip antai, teisininkams, skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams);

Kitais atvejais, jeigu įmonės vadovas nusprendžia, kad duomenų teikimas yra būtinas tikslams pasiekti.

 

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Jeigu tai būtina dėl paslaugų teikimo, sutarčių vykdymo ar teisės aktų reikalavimų vykdymo, duomenys gali būti perduodami į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Kai siunčiame Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.

Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.

Gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

Slapukai

Jums besilankant mūsų Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę, padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Mūsų svetainėje naudojami būtini slapukai, kurie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą. Jie naudojami, nes turime teisėtą interesą užtikrinti svetainės veikimą, todėl jų valdyti patys negalite. Mes taip pat naudojame statistikos, analitikos ir reklamos slapukus, kurie yra skirti geriau pažinti savo vartotojus, jų apsipirkimo įgūdžius ir patiekti pritaikytą turinį (nebūtini slapukai). Nebūtinus slapukus naudosime tik su Jūsų sutikimu, todėl prieš pradedant naršyti Jums bus pateiktas iššokantis langas su galimybe valdyti nebūtinus slapukus. Turite teisę nesutikti su nebūtinų slapukų įrašymu, norėdami naršyti anonimiškai, blokuokite nebūtinus slapukus. Sutikus su nebūtinų slapukų naudojimu, ateityje galėsite juos koreguoti mūsų svetainėje.

Slapukų valdymas galimas dviem būdais: 1) iššokančiame lange pasižymėti sau tinkamus variantus. 2) konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, priklausimai nuo aplinkybių, turite šias teises:

pateikti prašymą mums suteikti informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;

atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;

prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui arba Jums pačiam, kai tai techniškai yra įmanoma;

pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo adresu [email protected], arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos turinio apačioje.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose. Todėl skatiname Jus visada pasitikrinti, kaip yra tvarkomi duomenys kitose svetainėse.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Privalote keisti savo slaptažodį kas 6 mėnesius.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų reguliariai patikrinti aktualią Privatumo politikos versiją ir įsitikinti, kad ji Jus tenkina.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „BoardSports“

Įmonės kodas: 302342646

Registracijos adresas: S. Žukausko g. 17, Vilnius

El. paštas.: [email protected]

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento arba kitaip įrodyti savo tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Privatumo politika paskutinį kartą peržiūrėta: 2024 Balandžio 3 d.

Registruotis

Nauja paskyra